Vi arbetar med ett eget utvecklat mappsystem som ligger säkert i molntjänster Office365.
Tjänsten är begränsad till antal personer som har tillgång samt att vissa delar av molnet är begränsat till vem som har tillgång till de olika mapparna. Det finns även en extra backup i form av en fysisk externhårddisk som ligger på vårt kontor i Malmö.

GP Clean Städservice AB (mapp):
Här sparas kunduppgifter, anställdas uppgifter samt vissa leverantörers uppgifter på ett säkert sätt som även är enklast att ta bort ifrån någon skulle önska detta. Denna mapp har endast Peco Blazeski och Gina Blazeski tillgång till och ingen annan.

GP Clean Städservice AB (mapp):
I denna mapp lagras endast befintliga kunder som handlat utav oss. I mappen lagras samtliga problem som blivit inregistrerat av kunden eller personal. Kunden kan enkelt få fram denna information om detta krävs. Denna mapp har endast Peco Blazeski och Gina Blazeski, tillgång till.

Nyhetsbrev:
GP Clean Städservice AB skickas endast ut mailutskick till befintliga kunder. Vill någon att vi tar bort dem ifrån dessa utskick gör vi självklart det. Listorna är lagrade i Outlook och kan enkelt redigeras. Utskick görs väldigt sällan och inga listor är köpta utan har tagit fram själv. Den registrerade har tätt att begära radering om utskick inte önskas.

Kontaktuppgifter:
GP Clean Städservice AB sparar endast kontaktuppgifter ifrån kunder efter att de själva tagit kontakt med oss. Vanligtvis är detta i offertsyfte där offerten sedan sparas i GP Clean Städservice AB mappen en kontakt skapas även i Office Outlook likt ett CRM men kundens kontaktuppgifter och en notis om vad man pratat om.
Önskar kunden att detta tas bort gör vi det omgående samt raderar all annan information om kunden.

Mail:
Våra mailkonton arkiveras automatiskt efter en viss tid där mail även tas bort efter ett tag i borttaget. Önskar kund få fram information eller att vi raderar detta görs detta omgående. Arkiveringen lagras lokalt per användares dator.

Anställda:
GP Clean Städservice AB har eget lönesystem Time Tjek . Samtliga handlingar hanteras på ett säkert sätt om den anställde. I GP Clean Städservice AB finns en mapp som avser de anställdas personuppgifter. Den anställde kan få fram all denna information om så önskas.

Övrigt:
På vårt kontor i Malmö finns där pärmar med en del personuppgifter som avser kunder och anställda. Detta i form av avtal,  där kunder skrivit ner sina kontaktuppgifter. Samtliga personuppgifter kan tas fram om så önskas eller tas bort om detta inte avser företaget på ett sätt som gör att de inte får makuleras av rättsliga skäl.
GP Clean Städservice AB lämnar inte ut sin sparade kundinformation till någon annan part som inte avser företaget. 
GP Clean Städservice AB är personuppgiftsansvarig och att vi har alla personuppgifter samt lönehantering i Time Tjek. GP Clean Städservice AB ansvarar för att inga personuppgifter blir tillgängliga för någon obehörig, vilket innebär att personuppgifter behandlas konfidentiellt.

2018-0419 Malmö
GP Clean Städservice AB
Gina Blazeski